Algemene voorwaarden

Welkom bij WinkelcentrumHasselo.nl. Deze website wordt beheerd door Nick Weegink. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met de volgende algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u de website niet te gebruiken.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website WinkelcentrumHasselo.nl, inclusief alle diensten en producten die via deze website worden aangeboden.

2. Gebruiksvoorwaarden

2.1. Door gebruik te maken van deze website, garandeert u dat u minstens 18 jaar oud bent of toestemming hebt van een ouder of voogd.

2.2. U stemt ermee in om deze website alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

2.3. Het is verboden om de website te gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan de website of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website kan beperken.

3. Intellectuele Eigendomsrechten

3.1. Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s, en software, is eigendom van WinkelcentrumHasselo.nl of haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

3.2. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WinkelcentrumHasselo.nl materiaal van deze website te kopiëren, te reproduceren, te distribueren, te publiceren, weer te geven of aan te passen.

4. Beperking van Aansprakelijkheid

4.1. WinkelcentrumHasselo.nl streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie op de website te verstrekken, maar kan niet garanderen dat de inhoud van de website altijd accuraat, volledig of actueel is.

4.2. WinkelcentrumHasselo.nl is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de website te gebruiken, zelfs als WinkelcentrumHasselo.nl op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

5. Externe Links

5.1. Deze website kan links bevatten naar websites van derden. WinkelcentrumHasselo.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van deze websites.

5.2. Het plaatsen van een link naar een website van een derde partij impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door WinkelcentrumHasselo.nl.

6. Privacy

6.1. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens via deze website wordt geregeld door ons Privacybeleid. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van ons Privacybeleid.

7. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

7.1. WinkelcentrumHasselo.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst en zullen van kracht zijn zodra ze zijn gepubliceerd.

7.2. Het is uw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de website na de publicatie van wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of het gebruik van de website zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

9. Contactinformatie

Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via:
info@winkelcentrumhasselo.nl

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 juni 2024 (12-06-2024).