Algemene Voorwaarden Vaderdagactie: Win een Nieuwe Zonnebril! Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Vaderdagactie: Win een Nieuwe Zonnebril!” (hierna: “de Actie”) georganiseerd door Winkelcentrum Hasselo. 1.2 Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. Artikel 2: Actieperiode 2.1 De Actie loopt vanaf dinsdag 11 juni tot en met zondag 16 juni 2024, 12:00 uur. 2.2 De winnaars worden bekendgemaakt op zondag 16 juni 2024 om 18:00 uur. Artikel 3: Deelname 3.1 Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers van Winkelcentrum Hasselo en hun directe familieleden. 3.2 Om deel te nemen aan de Actie moet de deelnemer de volgende stappen volgen: – Like deze post. – Deel deze post op je tijdlijn/story. – Comment hieronder waarom jouw vader (of jijzelf!) een nieuwe zonnebril verdient. 3.3 Deelnemers kunnen hun winkansen verdubbelen door zowel op Facebook als op Instagram deel te nemen. Artikel 4: Prijzen 4.1 De prijzen zijn als volgt verdeeld: – 3 zonnebrillen van Pearle Opticiens. – 3 zonnebrillen van Oogwereld Ter Braak Hengelo. 4.2 De totale waarde van elke zonnebril is €200,-. Artikel 5: Winnaarselectie en Bekendmaking 5.1 De winnaars worden willekeurig geselecteerd uit alle geldige deelnames. 5.2 De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op zondag 16 juni 2024 om 18:00 uur via de officiële social media kanalen van Winkelcentrum Hasselo. 5.3 De winnaars dienen binnen 48 uur na bekendmaking contact op te nemen om hun prijs te claimen. Indien een winnaar niet binnen deze termijn reageert, behoudt Winkelcentrum Hasselo zich het recht voor een nieuwe winnaar te selecteren. Artikel 6: Gebruik van Gegevens 6.1 Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik van zijn/haar naam, profielfoto en inzending voor promotionele doeleinden zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen. 6.2 Persoonlijke gegevens die in het kader van de Actie worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de deelnemer. Artikel 7: Aansprakelijkheid 7.1 Winkelcentrum Hasselo is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of teleurstelling die de deelnemer lijdt als gevolg van deelname aan de Actie of de aanvaarding van de prijs. 7.2 Deze promotie is op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram. Artikel 8: Overige Voorwaarden 8.1 Winkelcentrum Hasselo behoudt zich het recht voor om de Actie op elk moment te wijzigen of te annuleren indien dit noodzakelijk wordt geacht. 8.2 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Winkelcentrum Hasselo. Artikel 9: Contact 9.1 Voor vragen of klachten over de Actie kunnen deelnemers contact opnemen via info@winkelcentrumhasselo.nl. — Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.